Gemeenteraad september 2019

Bijkomende punten Groen fractie

Goedkeuring charter Bye Bye Grass

Toelichting

Bye Bye Grass is een campagne die duidelijk wil maken dat er alternatieven zijn voor kort gemaaide gazons of kale verhardingen. Uithangbord is de jonge tuinarchitect Louis De Jaegher. Aalst is de eerste stad die het charter goedkeurde op 17 juni 2019.

Het charter bevat vijf engagementen waarvan de uitvoering duidelijk uitgelegd wordt.

Meer informatie over de campagne vindt men op onderstaande website:

http://byebyegrass.eu/

Wie het groenbeleid van onze gemeente volgt zal zien dat voor elk van de vijf engagementen al stappen gezet zijn.

Groen Zottegem hoopt dat het goedkeuren van dit charter de start kan zijn van een diepgaande discussie in gemeenteraad of commissie, tussen stadsdiensten onderling, met experts uit verschillende raden en verenigingen om zo onze stad groener, mooier, gezonder en klimaatbestendig te maken.

Modelbesluit:

Art. 1. De gemeenteraad keurt het charter Bye Bye Grass goed.

Aanvullende vragen 

  • Is er communicatie rond bermbeheer in Bevegem?
  • Is er een inventarisatie en beheerplan voorzien voor de zone rond kunstgrasveld aan de sportterreinen Bevegemse Vijvers?
  • Welke visie is er rond tijdelijke natuur aan Sanitary?

Welke kosten brengen de bloembakken aan de verkeersgeleider Kattenberg Erwetegem met zich mee, denkt het bestuur aan alternatieven?

Het online audioverslag van dit agendapunt op de gemeenteraad is te beluisteren van 1:43:00 tot 2:02:20 op https://youtu.be/EeZp7wCx-3Q. 

Varia

  1. Hoogstraat: om de handelaars een hart onder de riem te steken: kan er gedacht worden aan een feestelijke opening van de Hoogstraat eens de herstelwerken achter de rug zijn? In samenwerking met de handelaars hoeft dit niet veel te kosten en getuigt het van betrokkenheid bij de handelskern.
  2. Rondpunt op het kruispunt van de Deinsbekestraat, Arthur Gevaertlaan en Bijlokestraat: onlangs deden zich enkele kleinere incidenten voor => is er de intentie om op korte termijn te verhelpen om de signalisatie te verduidelijken? (namelijk dat het een rondpunt is)
  3. Concessie Foyer: in de zomervakantie werd een oproep in de pers gelanceerd om de kandidatuurstelling met betrekking tot de uitbating van de Foyer te stimuleren. De inschrijfdatum was toen al voorbij. Wil dit zeggen dat er geen enkele kandidaat was binnen de voorgeschreven periode? Is er enkel een bijkomende oproep via de pers geweest of zijn er ook andere communicatiekanalen ingeschakeld?
  4. Downloaden bestanden Gemeenteraad: kan er contact worden opgenomen met de softwareleverancier zodat alle files met een eenvoudige tool kunnen gedownload worden in plaats van de methode die nu dient gebruikt te worden => document per document openklikken en bewaren.
  5. Smissenhoek verkeerssituatie

In de nacht van 7 september gebeurde (opnieuw) een zwaar verkeersongeval ter hoogte van de Smissenhoek. Overdreven snelheid gaf al vaker aanleiding tot ongevallen in deze gevaarlijke bocht. De snelheid is er beperkt tot 70 km/u. Zijn structurele maatregelen niet noodzakelijk zodat dergelijke ongevallen zich in de toekomst niet meer voordoen. Ook de buurt pleit voor maatregelen. Zij delen telkens in de brokken want veelal hebben ook zij schade aan huis/tuin. Kan Zottegem aandringen bij het Gewest om te bekijken welke ingreep mogelijk is om het verkeer te doen vertragen op die plaats? En of er geen anders infrastructurele ingrepen mogelijk zijn om het verkeer af te remmen?

Hoeveel ongevallen zijn er de afgelopen 3 jaar (2016, 2017, 2018) gebeurd aan de Smissenhoek en hoeveel met lichamelijk letsel?