Open inspiratiedag

Open inspiratiedag

Inspiratiedag met vier thema's voor iedereen! Op 14 september ben je van harte welkom op de open inspiratiedag in de Boembekemolen, Boembeke 18, 9960 Brakel. Het doel van de open inspiratiedag is om met iedereen, lid of geen lid van Groen, in contact te treden rond vier thema's. Je kan je inschrijven voor één of meer thema's naar gelang je beschikbaarheid op die dag. Door aanwezig te zijn kan je ook je ideeën en bezorgdheden rond deze thema's delen. De toegang is gratis, het middagmaal is betalend.

Programma:


9u00: Welkom door Ben Boone, voorzitter Groen Zottegem
9u15 – 10u45: THEMA 1

De opbouw van een begroting van een gemeente en de spreiding over een meerjarenplan. De bestuurs - en beheercyclus.
Olv Joost Fillet, Beleidsmedewerker lokaal bestuur Groen

11u-12u30: THEMA 2

Energielandschappen? Toelichting en hoe concreet aanpakken?
Olv Bob D'Haeseleer, Schepen RO, stadsvernieuwing, jeugd en duurzaamheid, Eeklo

12u30-13u30: Samen eten

​13u30-15u00: THEMA 3

Fietssnelwegen in de Vlaamse Ardennen en de mobiliteitsvisie van de Provincie Oost-Vlaanderen
Olv Wannes Polfliet en Pieter Verstraete, kabinetsmedewerkers van Groen gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor mobiliteit

15u15-16u30: THEMA 4

Wat is een groen-blauwe structuur? Hoe ziet die er uit voor Zottegem?
Olv: Diederik Malfroid, Deelbekkencoördinator Boven Schelde/Dender en Dieter Everaert, Gemeenteraadslid Groen Zottegem

​16u30: Afronding met slotverklaring met hapje en drankje

<< Inschrijven per thema/maaltijd/hapje en drankje via deze link >>