Politieraad

26 April 2022

Politieraad

“Er mag dus zeker ingezet worden op meer buurtnabije politie,” zegt Heidi Schuddinck.

Nieuw lid politieraad

 

Tijdens de politieraad van 26 april 2022 legde Heidi Schuddinck (Groen) de eed af als politieraadslid. Zoals afgesproken bij de installatie van de politieraad in 2018 is Heidi de opvolger van Jan De Maesschalck (Open VLD), die de eerste 3 jaar van de legislatuur voor zijn rekening nam.

Weinig mensen kennen de werking van een politieraad en zijn niet echt vertrouwd met de werking van de politie. Men komt pas in contact met de politie bijvoorbeeld naar aanleiding van een ongeval of een diefstal. “Er mag dus zeker ingezet worden op meer buurtnabije politie,” zegt Heidi Schuddinck.

Een betere bekendheid van wijkagenten, betere bereikbaarheid en enkele concrete beleidsmaatregelen gekoppeld aan positieve verhalen zijn nodig en zullen op termijn leiden tot een betere werking. Daarnaast zijn het inzetten op een integraal veiligheidsbeleid, het betrekken van inwoners, een constructieve aanpak van overlast, handhaving en administratieve lastenverlaging ook belangrijke punten voor Groen.