Vernietiging besluit tennis en padel

24 April 2022

Vernietiging besluit tennis en padel

De gemeenteraadsbeslissing over de erfpachten voor tennis en padel is ongeldig en wordt vernietigd. Op de gemeenteraad van 24 januari 2021 stond het punt geagendeerd dat de rechten van opstal regelt tussen de stad Zottegem, het Autonoom Gemeentebedrijf, de Tennisclub VZW en de gebruiker VOF Juma Sport.   Niettegenstaande het feit dat het dossier tal van aspecten bevatte waar meer dan één vraagteken bij kon geplaatst worden, keurde de meerderheid dit agendapunt goed. Groen Zottegem keurde samen met Dirk Minnaert (Open VLD) en Peter Vansintjan (CD &V) het agendapunt af. Commotie in de pers volgde. Waar haalden de Groenen het in hun hoofd om een akte die ze in 2018 goedkeurden nu af te keuren? Wellicht omdat de Groenen de dossiers grondig lezen en de twee dossiers niet te vergelijken zijn. In 2018 ging het over erfpachten tussen de stad en de tennisclub. In gebruik geven aan derden kon, maar onder bepaalde voorwaarden. Begin dit jaar met de gemeenteraadsbeslissing worden de terreinen in één beweging in gebruik gegeven aan een privaat bedrijf zonder prijsvergelijking met andere geïnteresseerden. Bovendien wordt eveneens een ongefundeerde vergoeding betaald voor overname van de tennishal. Het is duidelijk dat door de zeer lage pachtprijs en de lange duurtijd van de contracten (50 jaar) een voordeel voor één partij wordt gecreëerd die door de belastingbetaler moet betaald worden, én dat de stad Zottegem daarmee een private firma sponsort zonder dat andere ondernemers een kans krijgen. "Die beslissing is oneerlijk voor andere ondernemers dus in strijd met het recht op mededinging, het algemeen belang, het gelijkheidsbeginsel en het zuinigheidsprincipe van de overheid,” stelde Heidi Schuddinck, gemeenteraadslid voor Groen.   "Als men een heldere en transparante situatie wil bekomen dient men de exploitatie open te stellen zoals men ook doet voor andere uitbatingen,” vult Peter Billiet verder aan, voorzitter van Groen Zottegem. Een simpele vergelijking: iemand die van het OCMW hulp nodig heeft, moet voor veel aankopen, bijvoorbeeld een nieuwe bril, drie offertes binnen brengen voor hij een terugbetaling krijgt. En in dit dossier wordt zonder openbaarheid en prijsvergelijking een kostbaar openbaar goed aan één partij gegeven voor 50 jaar. De toezichthoudende overheid ontving trouwens meerdere klachten met betrekking tot deze gemeenteraadsbeslissing van de stad Zottegem.  Er zijn dus ook inwoners die met hun klacht mee hebben toezicht gehouden op het degelijk en ethisch functioneren van een lokale overheid. Dit is niet logisch. Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur geeft Groen Zottegem en de anderen die een klacht formuleerden nu gelijk en vernietigt de beslissing. Het Agentschap wijst op het feit dat de markt niet geraadpleegd werd en daardoor niet elke geïnteresseerde de kans kreeg om mee te dingen. Een goede prijs verkrijgen is immers de werkwijze die het zuinigheidsprincipe van de overheid respecteert en dus het algemeen belang dient. Nergens is een schattingsverslag in het dossier te vinden en de marktconforme vergoeding van 600 euro per padel terrein per jaar wordt niet gestaafd. Het agentschap haalt nog andere aspecten aan waaruit blijkt dat het zuinigheidsprincipe niet wordt gehanteerd. De stad Zottegem verarmt, terwijl de tennisclub en genoemde vennootschap Juma een financieel voordeel krijgen dat niet objectief te verantwoorden is. Het is bijzonder spijtig en niet ethisch dat het stadsbestuur hier niet voorzichtiger mee omspringt. Er zijn tegenwoordig voorbeelden genoeg waar de minste sfeermakerij rond vriendjespolitiek verkeerd uitdraait. Het is een raadsel waarom men hier niet extra alert voor is.  "Door een open en transparante procedure te voeren, zoals bijvoorbeeld de procedure die men met betrekking tot de uitbating van het Kasteel Breivelde, de cafetaria van het Zwembad en De Foyer volgt, doet men aan degelijk bestuur en vermijdt men de stilstand die men nu zelf creëert," aldus Heidi Schuddinck. "Wij hopen dat het dossier nu transparant en deontologisch correct wordt aangepakt zodat de Zottegemse sporter en TC Zottegem zich naar de toekomst toe geen zorgen moeten maken," vult Peter Billiet verder aan. Sport en sportbeleid zijn belangrijk en dragen wij een warm hart toe. TC Zottegem bestaat al vele jaren en racketsporten wensen we een mooie, duurzame toekomst toe. Goed bestuur, een correcte toepassing van de deontologie, transparantie en een juiste besteding van de gelden van de belastingbetaler zijn waarden waar Groen Zottegem voor staat. Daarmee toont men zijn respect voor de belastingbetaler.