Kruispunt Broeder Mareslaan - Godveerdegemstraat

25 Mei 2020

Kruispunt Broeder Mareslaan - Godveerdegemstraat

   Stadsbestuur snijdt Zottegem in twee met voorrangsweg.  Bekijk HIER onze presentatie uit de Gemeenteraad en oordeel zelf Op de Gemeenteraad van 18 mei 2020 presenteerde gemeenteraadslid Ben Boone onze bemerkingen bij de plannen. De voorgestelde wijzigingen aan het kruispunt van de Broeder Mareslaan en Godveerdegemstraat  maken de gevaarlijke situatie nog onveiliger. De verkeersleefbaarheid van onze stad gaat er op achteruit.  Groen kon alle oppositiepartijen overtuigen maar NV-A en CD&V stemden ondanks alles voor. Een advies van de verkeersraad op 27 mei lijkt overbodig, want zeven dagen na de gemeenteraad zijn de werken al gestart. Bij Groen ontvangen we heel wat bezorgde reacties, daarom delen we de presentatie. We willen laten zien wat er fout zit aan de plannen. We willen laten zien hoe andere gemeenten het beter doen.

Persbericht van 15 mei 2020

Kruispunt Broeder Mareslaan - Godveerdegemstraat

https://www.nuus.be/2020/05/15/stadsbestuur-snijdt-zottegem-in-twee-met-voorrangsbaan/

Het Zottegemse stadsbestuur wil van de Broeder Mareslaan en de Godveerdegemstraat richting Delhaize één rechte, doorgaande weg maken door de voorrangswijziging aan het kruispunt met de Kastanjelaan te veranderen. Volgens Groen verliest het stadsbestuur daarbij de verkeersveiligheid en leefbaarheid helemaal uit het oog. Onder het mom van de doorstroming te verbeteren wil men het verkeer dat vanuit de Broeder Mareslaan richting de Langestraat rijdt en omgekeerd, voorrang geven. Dit zal leiden tot hogere snelheden en een gevaarlijk kruispunt voor iedereen om van het centrum naar Bevegem en de scholen te geraken en omgekeerd.

“We schrokken erg toen we de documenten voor de digitale gemeenteraad van 18 mei ontvingen,” zegt Groen gemeenteraadslid Ben Boone. “Het stadsbestuur negeert de opmerkingen van haar eigen politiediensten.” In het verkeerstechnisch advies van de politie staat duidelijk dat de nieuwe voorrangswijziging nadelig is voor fietsers, afslaand en overstekend verkeer. In dit stadsgedeelte zijn er ook altijd veel voetgangers die naar het ziekenhuis gaan. Bovendien is dit kruispunt een uiterst belangrijk knooppunt in het Zottegemse fietsnetwerk. Er is een groot gevaar dat fietsers, die uit de richting van de Langestraat komen, aangereden worden door het achteropkomend verkeer terwijl ze op het kruispunt met de Kastanjelaan wachten om linksaf te slaan richting centrum. Fietsers gebruiken deze route om naar de voorkant van het station te geraken. Ook volgens het politieadvies is er onvoldoende plaats om een veilige voorsorteerstrook te voorzien.

De spoorlijn snijdt Zottegem doormidden, waardoor deze kruising samen met het kruispunt aan Dreamland de enige verbinding is tussen het centrum van Zottegem en Bevegem. De politie waarschuwt dat het oversteken vanuit de Kastanjelaan richting centrum moeilijker wordt. Ook voetgangers en fietsers die vanuit het centrum naar de Bevegemse Vijvers gaan of een van de vele scholen lopen risico. De nieuwe voorrangsregeling zal een bijkomende hindernis vormen tussen de twee stadsdelen. Als de plannen worden uitgevoerd tasten ze niet alleen de verkeersveiligheid aan maar ook de verkeersleefbaarheid voor heel wat Zottegemnaren aan beide kanten van het spoor. Actieve weggebruikers zoals fietsers en voetgangers worden de dupe, het stadsbestuur heeft enkel oog voor de doorstroming van wagens. De stad gaat daarbij in tegen de regels die door het Vlaams gewest zijn bepaald. De kwaliteit van doorstroming moet voor deze weg ondergeschikt zijn aan de leefbaarheid van de inwoners.

Dat het bestuur dit anders gaat inrichten, vinden we bij Groen een droevige vaststelling. Het stadsbestuur slaagt er niet in om een verkeersveilig klimaat te scheppen voor zwakke weggebruikers en in hun dadendrang verliezen ze hun eigen prioritaire beleidsdoelstellingen én verkiezingsbeloftes uit het oog. Het huidige bestuur beloofde in hun verkiezingsprogramma en stelde in de beleidsverklaring verkeersveiligheid bovenaan hun prioriteitenlijst. "Ik hoor de schepen graag verkondigen dat hij de inwoners aanspoort om meer de fiets te gebruiken." Meer fietsenstallingen zijn een nuttige bijkomstigheid maar je kan pas meer mensen overtuigen om de fiets te nemen als ze vlotte én veilige routes hebben. Het stadsbestuur kiest ervoor om de waarschuwingen van de eigen politiediensten te negeren, en de grote stroom auto's absolute voorgang te geven. Op die manier de stad inrichten zal Zottegem niet aantrekkelijker maken.

Groen vindt het ook jammer dat in de verschillende belangrijke mobiliteitsdossiers de samenwerking met belangengroepen en bewonersverenigingen zoals de Fietsersbond of de Bevegemse Buren ontbreekt. Zij hebben goede, praktische ideeën voor alle weggebruikers, want ook het huidige ontwerp van de Welzijnstraat zal er voor zorgen dat in de schoolomgevingen die straat een racebaan voor auto's wordt. Het stadsbestuur kiest ervoor om binnenskamers oplossingen te zoeken en stemt onvoldoende af met haar inwoners en de mobiliteitsexperten van andere overheden. Veel autoverkeer dat snel in en uit de kern van een stad rijdt, maakt namelijk geen deel uit van de succesrecepten voor een aangename, leefbare, aantrekkelijke en bruisende winkelstad.