Een nieuwe gemeenteraad, een nieuwe wind?

08 Januari 2019

Een nieuwe gemeenteraad, een nieuwe wind?

Met een nieuw jaar en de installatie van een nieuwe gemeenteraad in Zottegem zal Groen Zottegem zich ten volle inzetten voor een positief bestuur voor elke inwoner van Zottegem. Een stad besturen kan over de grenzen van partijen en programma's heen. Groen Zottegem vraagt een eerlijk, duidelijk en doordacht politiek beleid. In de Zottegemse gemeenteraad zetelen voortaan twee verkozenen van Groen. Dieter Everaert en Heidi Schuddinck legden de eed af en zullen constructief wegen op de politieke agenda. “De nieuwe meerderheid lichtte reeds een tipje van de sluier met betrekking tot de nieuwe beleidsnota. Wij zijn blij dat er veel van onze groene programmapunten terugkomen zoals een duurzame leefomgeving, deelauto’s, dierenwelzijn en de mobiliteitsproblematiek”, aldus Everaert. Groen Zottegem heeft in haar eigen rangen heel wat deskundigen vanuit de theorie en de praktijk die de gemeenteraadsleden zullen ondersteunen. We willen zelf een stap verder gaan om betrokken inwoners en organisaties te laten wegen op het beleid van de Stad Zottegem. Groen Zottegem wil haar speerpunten in overleg met de Zottegemnaren op de politieke agenda zetten. Frank Douchy, gepensioneerd arts, zal voor Groen zetelen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Als lid van dit comité wenst Groen niet alleen individuele dossiers te behandelen maar ook sociale initiatieven op te zetten voor een betere detectie van armoede en vereenzaming in Zottegem. Groen Zottegem heeft veel ambitie: "met twee ervaren experten als gemeenteraadslid zijn wij klaar om een duurzame weg van vernieuwing mee voor te bereiden. Op ecologisch vlak bijvoorbeeld vraagt het actieplan: 'Klimaatgezond Oost Vlaanderen' dringend om uitvoering. Een menselijke, eerlijke en gezonde leefomgeving: de Zottegemnaren verdienen dat!" besluit Schuddinck. Voor meer informatie:Ben Boone, voorzitter [email protected] 0497/10 21 12