Sloop van historisch dorpsschooltje zorgt voor deining

04 April 2022

Sloop van historisch dorpsschooltje zorgt voor deining

Sloop van historisch dorpsschooltje zorgt voor deining Op 7 maart verleende het Zottegemse stadsbestuur een vergunning voor de sloop van het oude dorpsschooltje in Elene. Tot voor kort deed het gebouw in de Lippenhovestraat dienst als ontmoetingscentrum. De sluiting temidden de corona pandemie was dan ook een aderlating voor het lokale verenigingsleven en nu dit karakteristieke gebouw wordt gesloopt, komt dit dubbel zo hard aan in de kleine dorpsgemeenschap.

Sloop van historisch dorpsschooltje zorgt voor deining

 

Op 7 maart verleende het Zottegemse stadsbestuur een vergunning voor de sloop van het oude dorpsschooltje in Elene. Tot voor kort deed het gebouw in de Lippenhovestraat dienst als ontmoetingscentrum. De sluiting temidden de corona pandemie was dan ook een aderlating voor het lokale verenigingsleven en nu dit karakteristieke gebouw wordt gesloopt, komt dit dubbel zo hard aan in de kleine dorpsgemeenschap.

De officiële motivatie van het College van burgemeester en schepenen doet bij gemeenteraadslid van Groen, Ben Boone, de wenkbrauwen fronsen. Het pittoreske gebouw wordt vervangen door twee nieuwbouwwoningen onder plat dak en een grote carport. Die moderne nieuwbouw zou volgens het stadsbestuur beter passen in het straatbeeld dan het schooltje dat er al meer dan 100 jaar staat. “Hoe kun je zoiets beweren?” vraagt Ben Boone zich af.  Het  gebouw heeft volgens de stad ook geen bijzonder architecturale waarde, terwijl dergelijke traditionele plattelandsscholen echt wel een zeldzaamheid zijn geworden. In Zwalm was er enkele jaren geleden heel wat onrust toen men het gemeenteschooltje van Nederzwalm wou slopen, uiteindelijk werd het gered van de sloophamer en krijgt het nu een nieuwe bestemming. Heeft het Zottegemse stadsbestuur zo weinig voeling  met wat leeft in de deelgemeenten? Heeft het stadsbestuur zo weinig oog wat onze dorpen bijzonder maakt? vragen ze zich bij Groen af. Met de vergunning voor de sloop verdwijnt opnieuw een kenmerkend gebouw uit ons kleine dorp en gaat onze identiteit verloren, klaagt Ben Boone aan.

Lokaal erfgoed geeft onze dorpen karakter

Het Zottegemse stadsbestuur zou fier moeten zijn op haar lokale erfgoed.  Die oude sites uit ons plattelands- en textielverleden geven ons dorpen eigenheid, hun karakter. Dat Zottegem haar eigen erfgoed onvoldoende kent, ligt aan de sterk verouderde en achterhaalde Inventaris van Bouwkundig Erfgoed. In onze gemeente gebeurde de inventarisatie tussen 1975-1977. Het is daarmee een van de oudste van Vlaanderen en heel wat erfgoedsites zijn toen niet opgenomen.  Bij bouwaanvragen verklaart de stad  ze vogelvrij. 

Hoog tijd dat Zottegem haar verantwoordelijkheid opneemt en zelf werk maakt van een herinventarisatie van haar erfgoed, want ongekend blijft onbemind. 

Steeds hetzelfde verhaal

Bij heel wat  bijzondere erfgoedsites ziet Groen eenzelfde verhaallijn. Een gebouw blijft jarenlang leeg staan en gaat stelselmatig achteruit, de tuin verwildert en de buurt ziet de verloedering met lede ogen aan. Recent zagen we dat nog  gebeuren bij de pastorie van Sint-Maria-Oudenhove, Villa Rozengaerde op de Meerlaan of Villa Floreal op de Buke, maar ook in de centra zijn er sites die jarenlang leeg staan. Daarna komt een ontwikkelaar op de proppen  met een ‘oplossing’. Vaak zijn dat dan plannen om het intussen half afgetakelde erfgoed te slopen of een veelvoud aan wooneenheden neer te poten. Als het stadsbestuur de identiteit van Zottegem en haar deelgemeenten wil bewaren en gefundeerd weerwerk wil geven tegen de ontwikkelaarslogica moeten ze werk maken van een lokaal erfgoedbeleid, besluit Ben Boone.