De Welzijnstraat: (G)een straatje zonder einde

04 Januari 2022

De Welzijnstraat: (G)een straatje zonder einde

De Welzijnstraat: (g)een straatje zonder einde? De Welzijnstraat in Zottegem ligt er al jaren slecht bij en de bewoners hebben er heel wat last van het vele doorgaande autoverkeer en de grote parkeerdruk. “De heraanleg wordt al sinds de vorige legislatuur aangekondigd, toch blijkt stilstand een constante in dit dossier", zegt Ben Boone gemeenteraadslid van Groen. “Drie jaar ver in de legislatuur en drie schepenen van mobiliteit verder is er nog steeds geen kwalitatief plan.”

Jaren stilstand

Al begin 2019 kaartte Groen het gebrek aan ambitie van de allereerste plannen aan. Die allereerste plannen zijn nooit besproken met de buurt en daarna duurde het bijna twee jaren vooraleer de buurtbewoners de plannen onder ogen kregen. Geruchten deden de ronde dat het stadsbestuur snel de plannen wou doordrukken, zonder de inwoners hierover te informeren. Onder druk van de bewoners organiseerde het stadsbestuur in het najaar van 2020 een inderhaast bijeengeroepen buurtvergadering. Bij de bewoners, scholen en het revalidatiecentrum haalden de plannen een zware onvoldoende. Wel kregen ze de belofte van schepen Evert De Smet (N-VA) dat de suggesties meegenomen zouden worden.

Tweede zit

Met die aanbevelingen blijkt een jaar lang niks gebeurd te zijn. “Pas in september 2021 kwam er een nieuw plan op basis van deze aanbevelingen,” zegt Louie Van Rijsselberge (Vooruit), “de buurtbewoners kregen vier dagen voor de tweede buurtvergadering een uitnodiging in de bus. De school, die geen uitnodiging ontving, kon dankzij attente buren wel nog aanwezig zijn op het overleg.” 

In die herwerkte plannen zijn er wel een aantal aanpassingen gemaakt ter hoogte van de schooluitgang voor de kleuters, maar zonder dat deze ideeën doorgesproken zijn met het schoolbestuur. Verder zijn de aanpassingen in de Welzijnstraat minimaal en is er nog steeds geen oplossing voor het sluipverkeer”, gaat Leen Borremans, lid van de ouderraad in Basisschool Bevegem, verder.

Ook over de Grotenbergestraat en de aanleg ter hoogte van Dreamland blijft het stil. Dit zwarte kruispunt is een dagelijkse hindernis voor voetgangers, fietsers én automobilisten. Iedereen die Zottegem doorkruist, kent de soms absurde en gevaarlijke verkeerssituaties op dit kruispunt. “Zoals de Vlaamse Regering voorschrijft, moeten we de infrastructuur afstemmen op kindermaat, op die manier kunnen we allemaal veilig gebruik maken van dit kruispunt,” zegt de voorzitter van Groen Peter Billiet.

Soloslim van de politiek en gebrekkige dienstverlening

"Op de overlegmomenten is het steeds de schepen die de plannen bepleit, de experten van het studiebureau of de eigen mobiliteitsdienst zijn er niet of mengen zich niet in het debat. Dat lijkt bijna een bewuste tactiek waardoor de politiek altijd het laatste woord krijgt. De burgers verdienen de ondersteuning van experten ter zake,” klinkt het eensgezind bij Groen en Vooruit. De Zottegemse mobiliteitsdienst is een eenpersoonsdienst en dus sterk onderbezet. “Groen maakte de vergelijking met gemeenten met eenzelfde inwonersaantal en die hebben vaak  twee of drie mensen in dienst op mobiliteitszaken. De meerderheid erkent dat er een probleem is met de bezetting en opvolging maar wil geen budget vrijmaken om de dienst  te versterken,” zegt Ben Boone. “Als mobiliteit en verkeersveiligheid echt een topprioriteit zijn van N-VA en CD&V, zou men ook moeten investeren in extra expertise.”

Nieuwe oproep

Drie maanden na het laatste buurtoverleg blijft het opnieuw oorverdovend stil. Buurtbewoners en de basisscholen in Bevegem proberen al een hele tijd in dialoog te gaan met het stadsbestuur maar die boot wordt telkens afgehouden.

Groen en Vooruit roepen de toekomstige schepen Peter Lagaert (N-VA) op om die samenwerking nieuw leven in te blazen.