Peter Billiet

Peter Billiet

Peter Billiet

Woonachtig te Zottegem

"Groen wil onze wereld beter maken. Aandacht voor een duurzame omgeving, ons welzijn en de mens zelf. Dat is een visie die mij ligt en aantrekt.

Ik interesseer mij voor diverse domeinen waarbij onze leefomgeving qua natuur, leefomgeving met ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit mij nauw aan het hart ligt. In het bijzonder de mobiliteit voor de “zwakke” weggebruiker die veel te veel tweederangsburger is op te veel plaatsen op ons grondgebied. En een aangename leefomgeving voor de inwoners waarin sociaal weefsel terug centraal moet komen. Zottegem kan op diverse domeinen beter. En als het beter moet, zullen we het zelf moeten doen en blijven aan de kar trekken. Hierin wil ik zo veel mogelijk mensen mee betrekken en attent maken op de mogelijkheden die inwoners hebben om mee het beleid te bepalen.

Het beeld dat ik voor ogen heb en naar streef is dat onze beweging, onze Groene “vlek”, uit breidt en meer en meer mensen interesseert om onze dagdagelijkse omgeving beter te maken.

De economische en industriële wereld interesseert mij ook om te weten wat er reilt en zeilt om te anticiperen en zorg te dragen voor de mensen die het niet gemakkelijk hebben de dag van vandaag. Bijvoorbeeld vanaf de lagere school moeten we kinderen die het moeilijk hebben, helpen om kennis en vaardigheden op te doen zodat ze later niet uitvallen en veroordeeld worden tot “hamburgerjobs” maar een waardevolle job hebben.

Onze speerpunten van Groen Zottegem zijn Mobiliteit, Participatief werken, Sociaal actief zijn en Ruimtelijke kwaliteit verzorgen."

[email protected]

0498/91 40 37

 

Peter Billiet

Voorzitter

Woonachtig te Zottegem

"Groen wil onze wereld beter maken. Aandacht voor een duurzame omgeving, ons welzijn en de mens zelf. Dat is een visie die mij ligt en aantrekt.

Ik interesseer mij voor diverse domeinen waarbij onze leefomgeving qua natuur, leefomgeving met ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit mij nauw aan het hart ligt. In het bijzonder de mobiliteit voor de “zwakke” weggebruiker die veel te veel tweederangsburger is op te veel plaatsen op ons grondgebied. En een aangename leefomgeving voor de inwoners waarin sociaal weefsel terug centraal moet komen. Zottegem kan op diverse domeinen beter. En als het beter moet, zullen we het zelf moeten doen en blijven aan de kar trekken. Hierin wil ik zo veel mogelijk mensen mee betrekken en attent maken op de mogelijkheden die inwoners hebben om mee het beleid te bepalen.

Het beeld dat ik voor ogen heb en naar streef is dat onze beweging, onze Groene “vlek”, uit breidt en meer en meer mensen interesseert om onze dagdagelijkse omgeving beter te maken.

De economische en industriële wereld interesseert mij ook om te weten wat er reilt en zeilt om te anticiperen en zorg te dragen voor de mensen die het niet gemakkelijk hebben de dag van vandaag. Bijvoorbeeld vanaf de lagere school moeten we kinderen die het moeilijk hebben, helpen om kennis en vaardigheden op te doen zodat ze later niet uitvallen en veroordeeld worden tot “hamburgerjobs” maar een waardevolle job hebben.

Onze speerpunten van Groen Zottegem zijn Mobiliteit, Participatief werken, Sociaal actief zijn en Ruimtelijke kwaliteit verzorgen."

[email protected]

0498/91 40 37