Gemeenteraad april 2023

Verzorgde Lelie of lelijke Lelie?

Meer dan 10 jaar geleden startte men een ambitieus project: de Lelie.

Het project biedt antwoord op de woonnood van jonge gezinnen en senioren in een veilige, rustige en groene omgeving. Aan beide zijden van de mooi aangelegde Zuster Angelalaan, in de vallei tussen de Godveerdegemstraat, de Tweekerkenstraat en de Groenstraat, groeit in snel tempo een nieuwe stadswijk. De groene boulevard als toegangslaan en het integrale waterbeheer vormen enkele van de uitgangspunten van deze wijk. Helaas is dat mooie groene idee geen lang leven beschoren.

Want wat stellen we luttele jaren later vast?

De grachten, voorzien van riet, die dienden als bufferend vermogen groeien dicht en afval wordt niet verwijderd. Het vlonderpad en de waterplassen tussen de wijk en het ziekenhuis worden niet onderhouden. Nieuwe appartementen worden opgetrokken en het opgepompte water loopt wekenlang de riolering in, dit terwijl Zottegem op 15 juni 2020 het door Groen voorgestelde droogteplan goedkeurde waarin duidelijk staat:

Bij het verlenen van vergunningen voor bronbemalingen wordt steeds gevraagd om het water buiten de onttrekkingszone opnieuw te laten infiltreren (= droogtemaatregel). Indien dit niet mogelijk is, wordt het water zoveel mogelijk afgeleid naar een buffervat. Kan dit niet dan wordt geloosd in het oppervlaktewater. Pas als dit niet kan, is een lozing in de riolering toegestaan.

Op de gemeenteraad van 17 april stelden we vragen naar het onderhoud van de Leliewijk en waarom men zich niet houdt aan de eerder goedgekeurde droogtemaatregelen:

Het onderhoud is uitbesteed aan een externe firma. De schepen weet niet hoe vaak per jaar de firma het onderhoud uitvoert, maar belooft dit op te zoeken in het bestek. Zwerfvuil verwijderen maakt geen onderdeel uit van het bestek.

Wat de droogtemaatregelen betreft zegt de schepen dat de focus eerder ligt op bemaling, maar door personeelstekort is dit niet voldoende opgevolgd. Nu er een nieuwe ambtenaar is, zal men dit punt beter kunnen opvolgen.

Fantastisch dat men wijken verfraait en prachtige wandelpaden voorziet, doch als men er niet in slaagt het onderhoud degelijk op te volgen, worden die mooie plekjes lelijk en een punt van ergernis. Zorg voor stad en personeel is een must!

Aantal en kwaliteit fietsenstalling aan Sanitary

Iedere dag komen tal van burgers naar het administratief centrum Sanitary voor identiteitsdocumenten of andere aanvragen. Hoewel er een grote (betalende) parking is voor wagens en een aantal parkeerplaatsen voor invaliden, zijn er slechts 3 plaatsen voor fietsen. Fietsers kunnen hun fiets hier echter niet vastmaken aan een paal maar enkel in een gleuf plaatsen. Eigenaars van een (dure) E-fiets die een verzekering hebben afgesloten moeten in geval van diefstal kunnen aantonen dat hun fiets met een degelijk slot vastgemaakt was aan een vast obstakel op een publieke plaats. In tegenstelling tot een stalling op de markt is dit aan Sanitary niet mogelijk.

Zullen er aan Sanitary meer fietsenstallingen worden geplaatst die ook voldoen aan de verzekeringstechnische eisen?