Gemeenteraad maart 2023

Bijkomende vragen van de Groen fractie

Steun aan slachtoffers aardbeving

Op 6 februari vond een zware aardbeving plaats in Turkije en Syrië, gevolgd door een tweede schok op 20 februari. De ravage en het menselijk leed zijn immens. Het aantal doden en gewonden loopt nog steeds op, ook zijn er nog veel vermisten. De nood aan humanitaire hulpverlening is enorm.

Daarom stellen wij voor om per partij 500 euro over te maken aan 12-12, het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties.

Voorstel van beslissing:

 • De gemeenteraad is akkoord om per partij 500 euro over te maken aan het Consortium 12-12.

Zottegem, veilige stad

In zijn meerjarenplan heeft het stadsbestuur als beleidsdoelstelling opgenomen dat Zottegem de gezellige, leuke en veilige stad moet zijn waar alle inwoners en bezoekers zich goed kunnen voelen.

De laatste jaren stellen we echter vast dat het onveiligheidsgevoel in de stad toeneemt. Dit blijkt duidelijk uit de statistieken vermeld in de Stadsmonitor: het aantal mensen dat zich af en toe of vaak onveilig voelt in onze stad verdubbelt in percentage.

De amokmakers aan de Bevegemse Vijvers afgelopen weekend zorgen voor een deuk in het positieve imago dat wij in Zottegem willen uitstralen: 5 agenten eindigden werk onbekwaam en er werd versterking ingeroepen uit 5 (!) andere politiekorpsen.

Een aantal vragen hierover:

 • Was de eerste interventieploeg uitgerust met bodycams?
 • Hoe lang duurde het vooraleer de versterking ter plaatse was?
 • Welke maatregelen worden genomen ten aanzien van de 5 gearresteerde relschoppers? Zijn dit personen die door de politie gekend zijn? Wisselen de verschillende politiezones dergelijke gegevens uit?
 • Zijn jullie van plan om het bestaande plan van aanpak bij te sturen?
  Inzet op preventie en jeugdwerk vormt het speerpunt om misdaden, overlast enzovoort te voorkomen. Wordt hierin extra geïnvesteerd?
 • Wat wordt er concreet ondernomen om de sociale cohesie te bevorderen?
  Ook dit draagt immers bij tot verlaging van criminaliteit.
 • We leven in een stad met meer en meer camera’s en politiedrones. Als dergelijke voorvallen blijven gebeuren, kunnen we niet anders concluderen dan dat dit geen vruchten afwerpt. Preventie en repressie gaan samen. Momenteel zetten de stad en de lokale politie vooral in op repressie. Welke preventieve maatregelen worden nu reeds genomen of kunnen nog genomen worden om dergelijke problematieken in te dijken?

Verminking openbaar groen

De openbare ruimte op een duurzame manier vergroenen is een hot item. Extra groen op onze straten en pleinen helpt om een aangename woonkwaliteit te realiseren. Om onze stad en dorpen beter te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming moeten we de oppervlakte van grijs beton, asfalt en kasseien verminderen en het fris groen van bomen, struiken en hagen meer ruimte geven. De stad Zottegem heeft dan ook haar ambities geformuleerd in haar klimaatplan. Samen met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen gaat de stad ook oude bomen, hagen en struiken inventariseren. Dat zijn beide mooie initiatieven die door de eigen milieudienst gesteund worden.

Bij effectieve werken aan of rond bestaande bomen en struiken loopt het daarentegen regelmatig fout. Vorig jaar ontstond een brand bij een plataan op de Heldenlaan nadat de stadsdienst de wortelzone met een gasbrander onkruidvrij aan het maken was. Door een snelle tussenkomst van de brandweer kon de boom gered worden.

Andere ingrepen zijn minder sensationeel maar daarom niet minder dramatisch voor het openbaar groen. We stellen vast dat verschillende bomen onoordeelkundig worden aangepakt. Bomen worden gekortwiekt in plaats van gesnoeid; kwetsbare wortelzones worden onder steenslag bedolven of men graaft leidingtracés dwars door de boomwortels heen.

Daarom volgende vragen:

 • Hoe organiseert en plant Zottegem haar werkzaamheden aan bomen, hagen en struiken. Is er een meerjarige onderhoudsplanning?
 • Hoe verloopt de coördinatie tussen de verschillende stadsdiensten bij omgevingswerken bij bomen?
 • Wat zal de stad ondernemen om te voorkomen dat bomen, struiken en hagen verminkt worden?