Gemeenteraad januari 2022

Handhaving verkeersveiligheid in Zottegem

Reeds eerder, namelijk in september 2019 en in oktober 2020, brachten we de problematiek van werfverkeer op de agenda van de gemeenteraad. Ook op de gemeenteraad van maart 2021 brachten we dit thema aan naar aanleiding van de sloopwerken op de site Cantaert. De schepen verduidelijkte toen dat aan en vooral afvoer door vrachtwagens, hoewel niet in de vergunning gestipuleerd, gebeurt buiten de spitsuren.

Er zijn nog grote werven op komst in Zottegem. Onlangs hadden we heel wat vrachtverkeer beneden de Buke door de bouw van twee appartementsblokken. Tijdens de spits creëert dit zwaar verkeer potentieel gevaarlijke situaties. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het bekomen van een werfcharter? Verder zijn we onder andere bezorgd over het vele verkeer op de Gentse steenweg door de toenemende drukte en weinig of geen organisatie van de openbare weg en het gedogen van alle mogelijke parkeersituaties. In de buurt zijn verschillende grootwarenhuizen, evenementenzaal/discotheek, is er een school en een sportcomplex. Er wordt zo wat overal geparkeerd: op de stoep, het fietspad, pal voor voordeuren en zelfs privé-opritten. Mensen moeten regelmatig op de rijbaan stappen omdat het voetpad en de berm geblokkeerd zijn door geparkeerde auto’s.

We lezen nu in de pers dat er een sensibiliserings- en verbaliseringsactie komt door de politie in verband met parkeren - op marktdagen- op niet reglementaire manier op de site achter de bibliotheek. Deze actie loopt tot 1 maart waarna men zal overgaan tot repressieve controles. Gaat de handhaving van het parkeerbeleid alleen op dinsdag gebeuren? En aan de bibliotheek? Of ook op andere dagen en op gans het grondgebied Zottegem?

Ook aan de school in Grotenberge sleept deze problematiek al jaren aan. Gezien de school in Grotenberge gaat uitbreiden, lijkt het nu wel het moment om de situatie te verbeteren.

Welke actie gaan jullie op korte termijn ondernemen gezien de toenemende last voor de buurtbewoners? Op welke manier gaan jullie werken en oplossingen invoeren voor deze problematiek? Is er de afgelopen zes maanden overleg geweest met betrekking tot de verkeersveiligheid van de Gentse Steenweg in al zijn aspecten tussen school, bewoners en stadsbestuur en indien niet, is er een intentie overleg te organiseren?