Acties voor Claim the climate

Acties voor Claim the climate

Wil je nog reageren naar aanleiding van de Klimaatmars van 2 december 2018? Er zijn verschillende websites waarop je actie kan ondernemen. Plaats je handtekening op: https://kingforclimate.be/nl/ Samen met Climate Express roept de Bond Beter Leefmilieu iedereen op om premier Michel rechtstreeks te mailen en hem duidelijk te maken dat wij met velen zijn die vinden dat dit absoluut niet kan. Zijn mailadres: [email protected]. Je kunt onderstaande voorbeeldtekst gebruiken - of je eigen creativiteit gebruiken natuurlijk. ************* Geachte premier, Afgelopen zondag kwamen er 75.000 burgers op straat voor het klimaat. Dat is het krachtigste signaal dat de Belgen kunnen geven. Uit uw reacties op de Klimaatmars afgelopen zondag meende ik dat u wel vóór een ambitieus klimaatbeleid zou stemmen. We waren verrast, maar hoopvol. De dag erop deed u net het omgekeerde. We vragen ons af welke erfenis u en uw regering wil nalaten. We eisen dat België voortrekker is op vlak van het klimaatbeleid. Nu nog de politieke moed. Met vriendelijke groet,XXX *************   Andere links naar beslissingen van de Europese Commissie of acties naar aanleiding van de klimaatconferentie COP24 in Katowice: https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/europese-commissie-mikt-op-klimaatneutraal-tegen-2050 https://350.org/ http://www.cop24.katowice.eu/