Digitalisering

16 Oktober 2022

Digitalisering

“We mogen echter niet uit het oog verliezen dat voor sommigen digitalisering moeilijk is en dus een hindernis vormt op een aantal vlakken,”

Aandacht voor de digitale sneltrein. is iedereen mee?

Persbericht

Mypension, Itsme, Covid safe, bankenapps,… De digitalisering is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Dat is zeer goed want dat heeft vele voordelen zoals kostenbesparing, snellere dienstverlening, flexibiliteit, toegankelijkheid en dergelijke meer.

Meer en meer zien we ook dat online reservaties of chatboxen het overnemen van persoonlijke dienstverlening.

“We mogen echter niet uit het oog verliezen dat voor sommigen digitalisering moeilijk is en dus een hindernis vormt op een aantal vlakken,” zegt Peter Billiet, voorzitter van Groen Zottegem.

Onlangs stelde een mediabericht dat 46% van de Belgen digitaal kwetsbaar is. Digitale uitsluiting kan leiden tot sociale uitsluiting: men hinkt steeds verder achterop en raakt deels uitgesloten. Zo heeft wie digitaal niet onderlegd is, bijvoorbeeld minder kansen op de arbeidsmarkt.

Lokale overheden en bankkantoren bouwen hun loketfunctie af en zijn steeds vaker enkel online bereikbaar. Idem voor rechtenverkenning of bepaalde apps om voordelen of korting te krijgen voor sport- en cultuuractiviteiten: net die mensen die deze dienstverlening het hardst nodig hebben, hebben er het minst toegang toe en vallen uit de boot. Zij moeten een beroep doen op anderen om binnen te geraken, wat voor een aanzienlijke drempel zorgt.

De Zottegemse Groenen pleiten voor het herinvoeren van de afspraakloze momenten op Sanitary. “Minstens één dag afspraakvrij en uitbreiding van de openingstijden buiten de kantooruren bieden meer mogelijkheden voor diegenen die niet alles vanachter de laptop kunnen regelen,“ aldus Heidi Schuddinck gemeenteraadslid voor Groen. “Willen we iedereen mee hebben, dan moeten we de niet-digitale dienstverlening behouden en verder inzetten op ondersteuning bij digitale dienstverlening.”