Open brief over de bib

05 Mei 2021

Open brief over de bib

Aan de Heer Burgemeester Aan de Schepen van Cultuur Aan de Algemeen Directeur   Open brief voor een meer laagdrempelige toegang tot de bibliotheek met een hogere dienstverlening Geachte mevrouw Geachte heer   De coronacijfers zijn al weken stabiel en sinds de tweede lockdown vanaf eind oktober zijn bibliotheken en boekhandels als essentiële dienstverlening aan de bevolking, steeds open mogen blijven. Ook musea en zwembaden zijn sinds december weer toegankelijk met beperking van het aantal gelijktijdige bezoekers. In Zottegem was de bibliotheek gesloten van november tot na de krokusvakantie wat zeker geen positieve impact had op het bezoekersaantal en dit ondanks het feit dat je boeken kon reserveren en afhalen. Wij stellen vast dat in Zottegem na de opening nog zoveel drempels dienen overwonnen te worden om boeken te ontlenen waardoor mensen uitgesloten worden voor een bezoek aan de bibliotheek. Qua beleving is het zo dat boeken reserveren en afhalen niet identiek is aan een bezoek aan de bibliotheek zelf, waar je je keuze kan maken uit de rekken. Op het vlak van cultuur zijn alle activiteiten on hold gezet door corona; voor individuele bezoekers is het kiezen van een boek één van de enige ontspanningsmogelijkheden die overblijft op geestelijk vlak en die bovendien gratis is. Hetzelfde geldt voor gratis gebruik van internet. Wij hebben gezien dat in de omliggende gemeenten zoals Oosterzele, Brakel en Herzele de toegang tot de bibliotheek vrij is en er kunnen zelfs ter plaatse kranten en tijdschriften gelezen worden. Voor een deel van onze bevolking is er een onnodige digitale drempel opgeworpen in verband met het bezoek gezien je verplicht online moet reserveren. Dat heeft maar zin als je veel bezoek tegelijk verwacht wat hier niet het geval is? Tijdens een aantal bezoeken aan de bibliotheek bleek dat er nog veel digitale slots open waren. Bovendien kan het aantal gelijktijdige bezoekers zoals vroeger perfect gemonitord en beheerst worden door het gebruik van de bezoekersmandjes of via kaartjes zoals in Brakel. Eerder werkte ook de bibliotheek van Zottegem met mandjes. Dit systeem is laagdrempelig, gemakkelijk en de dienstverlening blijft op hetzelfde niveau als voorheen, namelijk de bibliotheek is toegankelijk voor iedereen. Je kan namelijk vrij naar de bibliotheek komen. Verplicht reserveren online is dus volgens ons een overbodige digitale drempel; dat zo’n reservering een drempel vormt komt bijvoorbeeld tot uiting in het vaccinatiecentrum waar er veel mensen bellen om de afspraak te wijzigen in plaats van het via de computer te regelen. Een andere, bijkomende drempel is het eenrichtingsverkeer voor de volwassenen. Waarom moeten (oudere) volwassenen alle 29  trappen bestijgen in het Egmontkasteel en in de jeugdafdeling is er een gaan en komen door dezelfde deur? Zelfs voor het ophalen van gereserveerde boeken is het nodig dat oudere mensen gans de toer met al die trappen moet doen. Dit is niet wat een “inclusief” beleid betekent voor alle leeftijdsgroepen en is voor ons gezien de betere en efficiëntere organisatie in de buurgemeenten, een te lage dienstverlenging ten opzichte van de bevolking. Bij elke bezoek aan de bib hebben wij gezien dat het aantal bezoekers zeer laag is. Het gebruik van de zoekmotor om titels van boeken op te zoeken wordt amper gebruikt  gezien het lage aantal bezoekers. Er is ook het sociale aspect. Sommige gepensioneerden annuleren hun krantenabonnement (om financiële redenen) en kwamen hun krant lezen in de bibliotheek. Een bibliotheek heeft ook een sociale functie en een zithoek met voldoende social distancing, en zelfs met beperking van het aantal gebruikers, is dan ook onontbeerlijk al was het maar om die sociale redenen. Kranten lezen is nu niet mogelijk gezien een zithoek niet is voorzien: de ruimte op het gelijkvloers is volledig ingenomen door tafels met uitgestalde boeken die gereserveerd zijn. Het rek met kranten hierachter is aanwezig maar echt lezen gaat niet; de betaalde abonnementen zijn dus ook  een verlies op kosten van het stadsbestuur en dus ook de belastingbetaler. Op basis van deze vaststellingen en gegevens vragen we het volgende: Is het niet tijd om de reservaties voor een bezoek af te schaffen en te vervangen door een vrij bezoek (mits monitoring van het aantal bezoekers via het gebruik van mandjes van verschillende kleur voor afdeling volwassenen en jeugd)? Zeker gezien alle winkels terug open zijn vanaf 26 april. Het éénrichtingsverkeer met ingang aan de voorgevel van het kasteel heeft geen zin als er weinig bezoekers zijn en als het voor bezoek aan de jeugd bib niet nodig is zoals expliciet vermeld op de website. Kan de huidige organisatie terug aangepast worden naar die van vroeger waarbij een in- en uitgang die verschillend zijn maar zich op het gelijkvloers (zoals het in oktober het geval was ) bevinden? Zelfs als een deur open blijft voor de ventilatie is dat goed mogelijk gezien de temperaturen stijgen. Kan het reservatiesysteem voor bestellen van boeken die af te halen zijn, afgeschaft worden zodat opnieuw een zithoek kan voorzien worden op het gelijkvloers met tafels op voldoende afstand en beschikbaarheid van handgel? Zelfs als een deur open blijft voor de ventilatie is dat goed mogelijk gezien de temperaturen stijgen. Een laagdrempelige toegang tot de diensten van de bibliotheek zodat de huidige organisatie met de lage dienstverlening vervangen wordt door een beter systeem dat toegankelijk is voor iedereen en mensen niet meer worden uitgesloten van bibliotheekbezoeken. Alvast bedankt om onze vraag grondig te willen onderzoeken en ons op de hoogte te houden van de oplossingen om de dienstverlening op een hoger niveau te krijgen. Met beleefde groeten Peter Billiet Groen Zottegem, voorzitter [email protected]